WeCare4U - Ringsted

WeCare4U, Ringsted

Domicil

1.419 m2


Størrelse

70,10 x 9,50 m + lager


Taghældning

1,4°


Benhøjde

7,20 m


Tagbeklædning

Folie


Sidebeklædning

Betonelementer