Klimamål

Byggeri med omtanke

Hos Bundgaard Byg er vi stolte af vores engagement i den grønne omstilling og en mere bæredygtig byggebranche.


Vi arbejder på at optimere vores processer og materialebrug, så førstevalget er mere bæredygtigt.


I Danmark står byggeriet for ca. 30% af den samlede CO2-udledning og udgør ca. 35% af al affaldsproduktion. I takt med at der bliver flere mennesker, vil disse tal stige. Derfor fokuserer vi på at implementere innovative og bæredygtige tiltag i vores projekter, så klimapåvirkningen reduceres. Vi har et mål om at reducere byggeriets miljøpåvirkning og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Hos Bundgaard Byg fokuserer vi på tre af FN’s verdensmål

i vores arbejde med bæredygtighed


Vi fremmer bæredygtig energi således:


 • vi tilbyder altid at dimensionere bygninger til solceller, så de står klar til senere montering af solceller.
 • vi arbejder på at kunne tilbyde vores kunder solcellemontering i samme ombæring.
 • al vores belysning overholder gældende lovkrav og er certificeret i overensstemmelse med alle relevante kvalitets- og miljøstandarder.
 • vi har udskiftet to af vores dieselbiler med elbiler, og udskifter en hybrid til ren el i udgangen af 2023.
 • vi køber grøn strøm og har udskiftet forældede hårde hvidevarer og andre mere energiforbrugende effekter.
 • vi støtter tanken om genbrug i vores hverdag og er gået over til at anskaffe brugte dataslettede mobiltelefoner. Når vi udskifter computere, så dataslettes de og gives videre til genbrug. Vi ønsker at fremme bæredygtig brug af ressourcer ved at:


 • have fokus på at undersøge, teste og anvende mere miljøvenlige materialer og løsninger, herunder:

         - grøn beton/FUTURECEM

         - miljøvenlig maling og gulve

         - træ i stedet for stål

         - genbrugsmaterialer fra GreenDozer og GENTRÆ


Vi arbejder med at minimere mængden af affald bl.a. ved:


 • at have fokus på at kvalitetssikre vores bestillinger, så vi mindsker spild af materialer og ekstra kørsel.
 • genanvende overskudsmaterialer fra vores byggeprojekter, når det giver mening for os og vores kunder
 • at affaldssorterer i eget hus og har lavet en sorteringsvejledning til vores kunder og håndværkere, som er med til at sikre, at affald på byggepladsen sorteres korrekt.Vi vil opmuntre andre virksomheder til at arbejde bæredygtigt:


 • Med vores bæredygtige tiltag ønsker vi at inspirere og opmuntre andre virksomheder til at arbejde med verdensmålene og sætte fokus på bæredygtighed.
 • Vi arbejder på at styrke vores kommunikation inden for området, så vi løbende kan præsentere de resultater, som vi opnårBundgaard Byg støtter op om bæredygtig forvaltning af skove
 • I vores byggeprojekter anvender vi 99% FCS- og PEFC-certificeret tømmer
 • I samarbejde med Growing Trees Network Foundation, planter vi et træ for hver 2. m3 konstruktionstræ, som vi bruger i vores projekter.