HP Horses - Hillerød

HP Horses - Hillerød


Byggeår: 2014

Størrelse (LxB): 63,00 m x 12,60 m

Taghældning: 25°

Benhøjde: 3,70 m

Tagbeklædning: Eternit

Sidebeklædning: Betonelementer


Isoleret hestestald på 794 m², bygget med betonelementer hvor ydremur er med blødstrøgne sten. Trempel i klinkbeklædning af lærk. Tag er med sortblå eternitplader, i kip er monteret hvælvet ovenlys med brand- og daglig ventilation.


I alle hestebokse er monteret vindue, og i tremplen er der monteret yderligere vinduer. I gavlen med løsdriften er der ledhejseport og i den anden gavl en 2-delt skydeport.


Hestestalden er indrettet med 18 bokse, løsdrift, sadelrum, 2 vandspiltove, foderrum, vaskerum til dækkener mv. og et toilet.