Koldekilde - Slagelse

Koldekilde, Slagelse

Maskinhus

1.203 m2


Størrelse

52,00 x 23,15 m


Taghældning

25°


Benhøjde

5,00 m


Tagbeklædning

Eternit


Sidebeklædning

Betonelementer/

rød granit