Stutteri Søbakkehus - Tikøb

Stutteri Søbakkehus - Tikøb


Byggeår: 2011

Størrelse (LxB): 24,96 x 15,00 m + 18,15 x 10,02 m

Taghældning: 30°

Benhøjde: 3,60 m

Tagbeklædning: Tagsten

Sidebeklædning: Betonelementer


Stalden er en vinkelbygning opført i gulmalede isolerede betonelementer. I gavltrekanterne er monteret hvidmalet træbeklædning. I stalddelen og løsdriften er der ovenlys/røgventilation.


Den indeholder 10 hestebokse, løsdrift, sadelrum, vandspiltov, rytterstue, toilet, solarie, foderrum og lade.

Se også under ridehaller.