Klimamål

Byggeri med omtanke

I Bundgaard Byg er vi bevidste om vores rolle, når det handler om klima og bæredygtighed. 


Vi er opmærksomme på vores klimaaftryk og på at optimere vores processer og materialebrug, så første valget er bæredygtigt. Får det større konsekvenser for kunden pris, vil vi tilbyde det som et tilvalg. Det er bestræbelser, som også udvikles i samarbejde med vores leverandører og samarbejdspartnere.


I Danmark står byggeriet for 1/3 af den samlede affaldsmængde. 40% af Danmarks energiforbrug går til bygninger, men selve byggeriet kræver samlet set endnu mere energi, og alene byggematerialer står for 11% af verdens CO2-udledning.


I Bundgaard Byg har vi ambitioner om at bidrage med klimavenlige og bæredygtige løsninger, og vi har udvalgt tre af FN’s verdensmål i vores arbejde med bæredygtighed.

FNs verdensmål 7, delmål 2

Der skal være betydeligt mere bæredygtig energi i den globale energiforsyning inden 2030.

Hos Bundgaard Byg følger vi udviklingen og har fået kendskab til solceller, afsætning af solcellestrøm m.m.


Vi tilbyder blandt andet at opsætte solceller i forbindelse med vores byggerier eller forberede byggeriet til eventuel senere montage.


Vi er opmærksomme på at finde de energirigtige løsninger og al belysning som vi leverer, overholder gældende lovkrav og er certificeret i overensstemmelse med alle relevante kvalitets- og miljøstandarder. Hent evt. ISO 14001 miljøcertifikater her: https://glamox.com/corporate/glamox-and-the-environment


Den senest anskaffede firmabil er en elbil, når det er muligt, deles den mellem vores medarbejdere til arbejdskørsel. Altså tænker vi også klima internt i eget hus. Vi køber grøn strøm, har udskiftet forældede hårde hvidevarer og andre mere energiforbrugende effekter.


Vi støtter tanken om genbrug i vores hverdag og er gået over til at anskaffe brugte dataslettede mobiltelefoner. Når vi anskaffer nye computere, bliver de gamle dataslettet og gives videre til genbrug. 

Vi er i proces og ser hele tiden efter nye områder, hvor vi kan energioptimere.FNs verdensmål 12, delmål 2

Inden 2030 skal vi nå frem til at bruge og håndtere naturressourcer bæredygtigt.

Bundgaard Byg ønsker at fremme bæredygtig brug af ressourcer ved f.eks. at:

 • Anvende miljøvenlige og certificerede løsninger, herunder:
  • Finde miljøvenlige alternativer til maling, imprægneret træ, tagplader m.m.
  • Bruge nye, miljørigtige teknologier som fx tagplader 
 • Undgå madspild internt

FNs verdensmål 12, delmål 5

Inden 2030 skal vi nedbringe affaldsmængden betydeligt, gennem forebyggelse, reduktion,  

genbrug og genanvendelse.

Vi arbejder med at minimere mængden af affald bl.a. ved:

 • At sortere med henblik på genanvendelse 
 • Kun bestille den nødvendige mængde af materialer til byggepladserne og derved undgå spild
 • Styrke vores kvalitetssikring ved bestillinger og derved mindske spild af materialer samt undgå ekstra kørsler med leverancer for at rette op på fejl

FNs verdensmål 12, delmål 6

Vi skal opmuntre virksomheder til at arbejde bæredygtigt. Dette gælder især for de store og

multinationale virksomheder. Samtidig skal virksomhederne opfordres til at indarbejde

bæredygtighedsinformation i deres årsrapporter.

Bundgaard Byg vil løbende samarbejde med kunder, leverandører og myndigheder om at:

 • Tilbyde bæredygtige løsninger
 • Samarbejde med leverandører om den bæredygtige udvikling

FNs verdensmål 15, delmål 2

Inden 2020 skal vi styrke bæredygtig håndtering af alle former for skove. Vi skal stoppe afskovning og genoprette skove, der er blevet delvist ødelagt. På globalt plan skal vi både genplante betydeligt mere fældet skov og også plante langt mere ny skov.

Bundgaard Byg støtter op om bæredygtig forvaltning af alle typer af skove, hvilket har gjort at vi har sikret os, at 99% af det konstruktionstræ vi bruger, er FSC eller PEFC certificeret.

Vi har indgået et samarbejde med Growing Trees Network og bidrager fremover til øget skovtilvækst ved at plante et træ for hver 2. m3 konstruktionstræ, der bruges i vores byggeprojekter.


Vi vil løbene støtte forskellige folkeskove.  Læs mere her


F.eks. deltog vi med 400 træer til den nye VM-Skov, blev der anlagt i forbindelse med VM i ridesport i Herning i 2022.


Kilder: Friluftsrådet, Growing Trees Network, World Green Building Council